Privatumo politika

Sveiki atvykę į UAB „PAKUOTĖS CENTRAS“ (toliau – Mes) internetinės parduotuvės http://pakuotescentras.lt svetainę (toliau – Internetinė svetainė). Šioje skiltyje rasite Mūsų Internetinės svetainės privatumo politikos taisykles (toliau – Privatumo politika). Detalesnę informaciją apie Mus galite rasti Internetinės svetainės skiltyse „Apie mus“ ir „Kontaktai“.Mūsų priimta Privatumo politika nustato, kaip ir kodėl Mes tvarkome informaciją apie Jus, surinktą Interneto svetainėje. Taigi, jeigu Jums kyla klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo, prašome perskaityti šią Privatumo politiką.
Jūs, naudodamasis Internetine svetaine, įsipareigojate laikytis šioje Internetinėje svetainėje skelbiamų taisyklių ir sutinkate su šia Privatumo politika. Jeigu Jūs nesutinkate laikytis Internetinės svetainės taisyklių ir šios Privatumo politikos, Jūs negalite toliau naudotis Mūsų Internetine svetaine.


KODĖL MES RENKAME INFORMACIJĄ IŠ JŪSŲ IR APIE JUS?
Siekiant įsigyti Mūsų prekes, Jūs Internetinėje svetainėje turite susikurti asmeninę paskyrą (profilį) ir pateikti asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris bei kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Pateikdami šiuos būtinus duomenis, be kurių joks sutarčių sudarymas ir vykdymas būtų neįmanomas, Jūs duodate Mums sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis užsakytų prekių pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu.


KIEK LAIKO JŪSŲ PATEIKTA ASMENINĖ INFORMACIJA YRA SAUGOJAMA?
Jūsų pateikti duomenis bus saugomi 5 (penkerius) metus nuo šių duomenų pateikimo Mums arba paskutinio pasinaudojimo Mūsų teikiamomis paslaugomis. Mes dedame pagrįstas pastangas, kad Jūsų pateikti duomenis būtų saugūs. Suėjus 5 (penkerių) metų terminui, Mes sunaikinsime Jūsų pateiktą informaciją.


KAIP SUSIPAŽINTI SU PATEIKTA INFORMACIJA?
Jūs turite teisę susipažinti su informacija, susijusia su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, taip pat turite teisę reikalauti šiuos duomenis ištaisyti bei teisę nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Pageidaudami atlikti šiuos veiksmus, kreipkitės į Mus informaciniu el. pašto adresu, nurodytu Internetinės svetainės skiltyje „Kontaktai“rba žemiau šioje Privatumo politikoje.
Jūsų teises įgyvendinantys veiksmai bus atlikti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos. O gavę prašymą pateikti su Jumis susijusią informaciją, tai atliksime nemokamai, tačiau ne dažniau nei kartą per metus.


SLAPUKAI
Slapukai (angl. - cookies) yra trumpi tekstiniai failai, kuriuos Mes su Jūsų sutikimu patalpiname Jūsų galiniame įrenginyje tam, kad būtų išsaugotas Internetinėje svetainėje suformuotas Jūsų elektroninis apsipirkimo krepšelis bei tam, kad Mes žinotumėme, kuriomis Mūsų siūlomomis prekėmis domisi Mūsų Internetinės svetainės lankytojai.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Mūsų talpinami slapukai jokiais būdais Mums neperduoda duomenų apie privačią informaciją, saugomą Jūsų galiniame įrenginyje.
Slapukai Jūsų galiniame įrenginyje yra patalpinami vieneriems metams. Mes labai rekomenduojame Mums leisti slapukus talpinti Jūsų galiniame įrenginyje.

TREČIŲJŲ ASMENŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS
Tinkamam Mūsų pareigų, susijusių su prekių pardavimu, atlikimui, Mes savo veikloje pasitelkiame trečiuosius asmenis, tokius kaip prekių pristatymo paslaugas teikiančias (kurjerių) įmones. Informacijos tretiesiems asmenims yra pateikiama tik tiek, kiek tai yra būtina jų teikiamų paslaugų atlikimui.
Jums palikus Mūsų Internetinę svetainę ar Jums esant nukreiptam į trečiųjų asmenų internetinius puslapius, ši Privatumo politika nebegalioja ir nėra taikoma.
Mes jokiais atvejais nesame atsakingi už kitų asmenų internetinių puslapių pateikiamą turinį ar jų veikimą.


INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS
Mes siekiame užtikrinti Jūsų pateiktos informacijos konfidencialumą ir, normaliomis Mūsų Internetinio puslapio naudojimosi aplinkybėmis, Mes neatskleisime Jūsų pateiktos informacijos kitiems duomenų gavėjams, jeigu to nereikalauja prekių pirkimo pardavimo įgyvendinimo procesas.
Tuo atveju, jeigu Jūs pažeidžiate Mūsų priimtas naudojimosi Internetiniu puslapiu ir pirkimo sąlygas arba Mes esame įpareigoti įstatymų ar kitų teisės aktų, Mes galime atskleisti kompetentingoms institucijoms informaciją apie Jus.


PAKEITIMAI
Mes turime teisę be iš ankstinio pranešimo Jums bet kada pakeisti šią Privatumo politiką. Bet koks pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Mūsų svetainėje dienos, todėl siūlome Jums reguliariai tikrinti Mūsų Privatumo politikos nuostatas.
 
KONTAKTAI
UAB „PAKUOTĖS CENTRAS“
Juridinio asmens kodas: 302984412
Adresas: E. Šimkūnaitės g. 10 LT-04130 Vilnius
Telefono Nr.: (+370) 2168545 
El. pastas: info@pakuotescentras.lt 
2022 10 10