Grąžinimas

  • Jūs turite pareigą, priimant užsakytas prekes, patikrinti šių prekių kiekybę, kokybę ir funkcionalumą. Jeigu prekių patikrinimo metu ar patikrinus prekes Jūs turite nusiskundimų dėl įsigytų prekių techninių ar charakteristinių savybių, Jūs privalote tai pažymėti kurjerio pateiktame dokumente. Prekių priėmimas reiškia prekių kiekybės, kokybės ir funkcionalumo patikrinimą.
  • Kai prekes pristato tretieji asmenys, Mes nesame ir negalime būti laikomi atsakingais dėl bet kokio trečiųjų asmenų, teikiančių pristatymo paslaugas, veikimo ar neveikimo ir su tuo susijusių neigiamų pasekmių atsiradimo.
  • Perkant prekes nuotoliniu būdu, Jūs turite teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos, neatsižvelgiant į prekių grąžinimo priežastis ar motyvus, grąžinti iš Mūsų įsigytas grąžintinas prekes bei atgauti visus už jas sumokėtus pinigus. Prašome atkreipti dėmesį, kad tuo atveju, jeigu Jūs norite grąžinti prekes, Jūs turite mums pateikti mokėjimo kvitą (ar atitinkamą dokumentą), o grąžinamos prekėa pakuotė turi būti neatidaryta, prekė turi būti nenaudota, nesugadinta ir tobulos būklės.
  • Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mažmeninės prekybos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697, 17.4. punktu, spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai yra negrąžinami.
  • Individualizuotos prekės, pagamintos pagal specialų Jūsų užsakymą, yra negrąžinamos, nebent prekės dėl Mūsų kaltės yra pažeistos arba neatitinka tarp Mūsų ir Jūsų sutartų prekei taikomų reikalavimų.
  • Prekės turi būti grąžinamos tokiu pat būdu, kokiu Jūs įsigijote prekes iš Mūsų. Su prekių grąžinimu susijusių išlaidų padengimas yra Jūsų pareiga.